Skrivanek Baltic angļu valodas vārdnica - dārzkopība

GARDENING [gārdening] – DĀRZKOPĪBA

angļu valodāizrunalatviešu valodā
to bloom[tu blūm] ziedēt
to dig[tu dig]rakt
hoe[heu]kaplis
lawn mower[lōn mouver]zāliena pļaujmašīna
sowing[seuing]sēšana
shovel[šavl]lāpsta
sprout[spraut] asns
watering-can[vōtering kæn] lejkanna
weeds[vīdz]nezāles
wheelbarrow[vīlbærou]ķerra