Skrivanek Baltic angļu valodas vārdnica - makšķerēšana

FISHING [fišing] – MAKŠĶERĒŠANA

angļu valodāizrunalatviešu valodā
fin[fin]spura
fishing rod[fišing rod]makšķere
float[flout]pludiņš
fish-hook[fiš huk]makšķerēšanas āķis
lure[luer]vizulis
fishing net[fišing net]zvejas tīkls
pike[paik]līdaka
reel [rīl] spole
salmon[samen]lasis
scales[skeilz]zvīņas