Biežāk uzdotie jautājumi par e-mācībām

Home / Biežāk uzdotie jautājumi par e-mācībām

Tās pamatā ir saziņa tīmeklī, izmantojot pārlūkprogrammu (Internet Explorer u. c.). Darbam ar lietotni nav nepieciešamas īpašas tehniskās zināšanas.

Darba devējs var regulāri saņemt pārskatus, kuros ir iekļauta arī informācija par laiku, ko katrs darbinieks velta mācībām. Par to, cik bieži un kam šādi pārskati par mācību progresu tiks sūtīti, var vienoties individuāli konkrētai grupai. Par šo pakalpojumu netiek aprēķināta papildu samaksa.

Licences cena ir nemainīga un noteikta cenrādī. Kombinēto mācību gadījumā tai jāpieskaita individuālās stundas, kuru laikā students mācīsies papildus – saskaņā ar tradicionālo mācību metodi.

Skrivanek e-mācības ļauj regulāri sekot mācību rezultātiem, veidojot strukturētus pārskatus. Šajos pārskatos atrodama informācija par studentu aktivitāti vai par pareizi izpildītu uzdevumu skaitu. Visus studentus pastāvīgi kontrolē profesionāls lektors, kurš seko mācībām un vajadzības gadījumā maina mācību programmu tā, lai tā atbilstu studentu individuālajām vajadzībām un zināšanu progresam. Pirms mācību sākuma un pēc to beigām dalībnieks izpilda testu, kas parāda mācību rezultātus.

Piedāvājam programmas septiņu svešvalodu apgūšanai dažādos līmeņos. Tās ir šādas: britu angļu valoda, amerikāņu angļu valoda, vācu, franču, spāņu, itāļu un nīderlandiešu valoda.

Iesakām kombinēto valodu mācību metodi, kad students daļu mācību materiāla apgūst mājās vai birojā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu, un iegūtās zināšanas pēc tam nostiprina stundās kopā ar profesionālu lektoru. Šī metode ļauj pielāgot mācību saturu un mācību metodes studentu vajadzībām un spējām. Skrivanek e-mācību priekšrocība ir tāda, ka profesionāls lektors pastāvīgi kontrolē studentu, konsultējot par jautājumiem, kas attiecas uz valodu un mācību priekšmeta saturu.

Skrivanek e-mācību sistēma piedāvā vairāk nekā 10 000 vingrinājumu, kas ir paredzēti rakstīšanas, lasīšanas, klausīšanās un runāšanas iemaņu uzlabošanai. Šāds risinājums ļauj ikvienam interesentam apgūt visas valodas iemaņas. „Balss atšķiršanas” funkcija ļauj labot izrunu, bet tikšanās reizēs ar lektoru iegūsiet vajadzīgās komunikācijas iemaņas.

Skrivanek e-mācības nodrošina studentam nepārtrauktu 24 stundu pieeju mācību programmai. Valodas iemaņu uzlabošanai, neņemot vērā vietu, jebkurā laikā pietiek ar datoru, pieeju internetam, kā arī nelielu devu uzņēmības.