E-mācību skaidrojošā vārdnīca

Home / E-mācību skaidrojošā vārdnīca

Lai atvieglotu darbu e-mācību sistēmā, esam izstrādājuši vārdnīcu ar biežāk izmantoto terminu skaidrojumu.

3D simulācija:

mutes dobuma attēlojums trīs dimensijās, kas ir ļoti svarīgi fonētikas vingrinājumiem, jo atspoguļo skaņas izrunu.

Apliecība:

detalizēts apraksts par studenta mācību progresu, īpaši uzsverot iegūtos punktus un mācībās pavadīto laiku.

Brīvais režīms:

brīvajā režīmā students pats izlemj, kuras iemaņas vēlas uzlabot, un apgūst nodarbības un pilda uzdevumus sev vēlamajā secībā.

Darbības vārdu konjugēšanas palīglīdzeklis:

lielisks palīglīdzeklis ar pārskatu par to, kā jākonjugē darbības vārdi, kas parādās valodas kursā. Šis palīglīdzeklis ir ļoti noderīgs pareizai gramatikas vingrinājumu izpildīšanai.

Dažādi teksti:

plaša tekstu izvēle par noteikta valodas reģiona valstu kultūru, literatūru, vēsturi, ģeogrāfiju, arhitektūru vai kulināriju. Šie teksti ir ļoti līdzīgi tiem, kas iekļauti klasiskajās valodu mācību grāmatās.

Elastīgums:

tā ir viena no svarīgākajām e-mācību sistēmas priekšrocībām: programma tiek pielāgota studentam tā, lai maksimāli izmantotu viņa stiprās puses un novērstu iespējamās kļūdas. Sekojot studenta darbam, lektors izlemj, kuri vingrinājumi studentam ir svarīgāki, un atbilstoši tam maina mācību programmu.

E-mācības:

tā ir viena no svarīgākajām e-mācību sistēmas priekšrocībām: programma tiek pielāgota studentam tā, lai maksimāli izmantotu viņa stiprās puses un novērstu iespējamās kļūdas. Sekojot studenta darbam, lektors izlemj, kuri vingrinājumi studentam ir svarīgāki, un atbilstoši tam maina mācību programmu.

Glosārijs:

to vārdu saraksts, kas tiek izmantoti noteikta līmeņa vingrinājumos: vārdi ir sakārtoti alfabētiskā, priekšmeta vai sarežģītības līmeņa secībā.

Gramatikas skaidrojumi:

palīglīdzeklis, kas piedāvā visu gramatikas likumu skaidrojumu noteiktas sarežģītības pakāpes vingrinājumos. Tas ir īpaši noderīgs, izstrādājot gramatikas vingrinājumus.

Individuālais mācību plāns:

mācību programma, ko lektors izstrādā katram studentam, pamatojoties uz sadales testa rezultātiem un mācību mērķiem, ko students ir norādījis anketā. Lektors maina programmu mācību gaitā tā, lai pēc iespējas labāk izmantotu programmas iespējas, ņemot vērā katra studenta zināšanas.

Kombinētās mācības:

mācību metode, kas izmanto modernās informācijas tehnoloģijas (jo īpaši tīmekli) un tradicionālās mācību metodes. Mācību procesa pamatā ir tiešsaistes nodarbības, ko papildina tradicionālās lekcijas ar pasniedzēju. Abu metožu priekšrocību apvienojums nodrošina ļoti labus rezultātus, jo zināšanas un iemaņas, ko students iegūst tiešsaistē, lektors regulāri pārbauda un uzlabo tradicionālajās nodarbībās.

Labojumi:

iespēja pārbaudīt uzrakstīto tekstu – virtuālais lektors izlabo kļūdas un parāda, kur tās tika pieļautas.

Profesionālā valoda:

vārdu krājums un terminoloģija, kas ir raksturīga konkrētai nozarei.

Sarunvaloda:

valoda, kas nesatur specializētu vārdu krājumu un ko izmanto tipiskās ikdienas situācijās, piemēram, iepērkoties vai sarunājoties ar draugiem.

Balss atšķiršanas funkcija:

progresīvs risinājums, ko izmanto Skrivanek Baltic e-mācībās; tas ļauj ierakstīt studenta runu, izlabot izrunas kļūdas un attēlot runu grafiski.

Fonētiskā tabula:

balss atšķiršanas sistēmas daļa, kas atveido studenta runas intonāciju un skaļumu, atklāj izrunas trūkumus.

Interaktivitāte:

svarīgs Skrivanek Baltic e-mācību elements – sistēma reaģē uz studenta teikto vai paveikto, kā arī izlabo studenta kļūdas un uzslavē par pareizajām atbildēm.

Interneta avoti:

Noderīga tīmekļa vietne ar papildu mācību materiāliem, piemēram, dienas citāts, diskusiju forums, sarakstes klubs, autobiogrāfiju paraugi, vēstuļu paraugi un daudzi citi interesanti materiāli.

Lekcija:

mācību vienība, kas veltīta noteiktam valodas aspektam; vingrinājumu skaits, kas attiecas uz apskatītajiem gramatiskas likumiem.

Lektors:

profesionāls lektors, kurš apvieno tradicionālā lektora un modernā tiešsaistes konsultanta pienākumus. Lektora uzdevums ir jebkurā mācību procesa stadijā sniegt palīdzību studentam, kurš strādā patstāvīgi. Lektora palīdzība notiek vairākos līmeņos: sākot no kursu organizēšanas un koordinēšanas un beidzot ar uzraudzību pār studentu grupu un viņu mācību priekšmetu metodisko un valodas atbalstu.

Lietotāja profils:

lietotāja profilā tiek uzglabāti visi studenta izpildītie vingrinājumi. Tajā atrodama visa svarīgā informācija par valodu mācīšanu, izmantojot Skrivanek Baltic e-mācību sistēmu.

Līmenis:

Skrivanek Baltic e-mācībās ir septiņi zināšanu līmeņi, ko nosaka studentu sadales (placement) testā.

Mācību progresa grafiks:

grafiks parādās uz ekrāna vienmēr, kad students apmeklē savu profilu. Grafiks parāda vingrinājumu skaitu, kas izpildīti attiecīgajā lekcijā, un pareizi izpildīto vingrinājumu skaitu, sniedzot kopainu par mācību rezultātiem.

Personīgais lektors:

lektors, kurš veic instruktora, konsultanta un vadītāja funkciju. Lektors izveido mācību plānu katram studentam, seko viņa mācību rezultātiem un nepieciešamības gadījumā maina mācību programmu. Tā kā lektoram ir iespēja sekot studenta darbam, viņš precīzi zina, kad students ir izlaidis lekciju un motivē viņu sistemātiskai programmas izmantošanai.

Sadales (placement) tests:

sadales testā tiek noteiktas katra studenta valodas zināšanu līmenis un problemātiskās gramatikas un vārdu krājuma jomas. Pirms Skrivanek Baltic e-mācību sākuma sadales testu veic katrs students, kurš jau ir mācījies svešvalodu.

Tiešsaistes režīms:

mācības notiek elektroniski ar tīmekļa starpniecību.

Tulkojums:

visu vingrinājumu tulkojumu atradīsiet, piespiežot ikonu ar karodziņa attēlu.

Vadības režīms:

optimāls studenta darba vadības rīks pa atsevišķiem uzdevumiem un lekcijām.

Valodas iemaņas:

valodas mācīšanas četri pamatelementi: klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana. Mācību laikā izmantojot Skrivanek Baltic e-mācību sistēmu, uzlabojas visas četras iemaņas.