Kāpēc Skrivanek Baltic e-mācības?

Home / Kāpēc Skrivanek Baltic e-mācības?

Skrivanek Baltic e-mācības piedāvā “balss atšķiršanas” funkciju, kas nozīmē, ka programma seko balss intonācijai un skaļumam, salīdzinot to ar ideālo izrunu, kāda ir dzimtās valodas runātājiem. Pateicoties šai funkcijai, varat piedalīties interaktīvos dialogos, kas simulē ikdienas situācijas.

Vienlaikus programma piedāvā arī 3D prezentāciju, ar kuras palīdzību var noteikt, kurās mutes daļās veidojas attiecīgā skaņa.

Eiropas standarti

Skrivanek e-mācības ir izstrādātas saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem līmeņiem jeb Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.