59 

E-pastu sagatavošana angļu valodā – praktisks seminārnodarbību cikls tiešsaistē

  • 5 nodarbības
  • vietējais pasniedzējs
  • tiešsaistē
  • B1+, B2
  • grupu kursi

Apraksts

Gramatiski korektu, lietišķu un viegli lasāmu e-pastu rakstīšanas iemaņas angļu valodā noderēs gan jaunu darba iespēju meklējumos, gan ikdienas saziņā ar ārvalstu kolēģiem, partneriem un klientiem. Seminārnodarbībās padziļināti apgūsim gan formālu, gan daļēji formālu e-pastu rakstīšanas pamatus – uzrunu, pieklājības frāzes, pieturzīmes, pareizrakstību, vēstules struktūru, e-pasta tēmas pierakstu, kā arī praktiski vingrināsimies dažādu e-pastu rakstīšanā.

Nodarbības notiks, izmantojot Skype, Zoom vai kādu citu bezmaksas lietojumprogrammu.

Studentu skaits grupā ir no 5 līdz 10 personām. Nodarbību dienas un laiki tiks pielāgoti lektoru un studentu laika iespējām.

Kursa beigās students saņem apliecību par kursa noklausīšanos.