280 

INTENSĪVIE ANGĻU VALODAS KURSI TIEŠSAISTĒ (B2 ZINĀŠANU LĪMENIS)

Norises laiks: no 03.07.2023. līdz 27.07.2023.

 • no plkst. 9.30 līdz 12.45
 • pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
 • tiešsaistē
 • grupu kursi
 • 32 nodarbības (64 akadēmiskās stundas)

Apraksts

Lai mācītos angļu valodu, nepieciešams tikai dators vai mobilais tālrunis ar interneta pieslēgumu. Nodarbības notiek, izmantojot lietojumprogrammu Zoom, kas ļauj veikt videozvanus tiešsaistē. Svešvalodu kursi attālināti no jebkuras vietas pasaulē – vai valodu apgūšana kādreiz ir bijusi vēl ērtāka?

Kursu cenā iekļauta grupu veidošana pēc testa rezultātiem, progresa tests, kursu noslēgumā – eksāmens, pēc kura tiek izsniegts apstiprinājums par dalību nodarbībās un kursu beidzēja apliecība. Cena norādīta ar PVN.

Studentu skaits grupā ir no 5 līdz 10 personām. Nepietiekama studentu skaita gadījumā mācību centrs Skrivanek ir tiesīgs atcelt noteiktu kursu. Izmaiņas nodarbību sarakstā var tikt veiktas, pielāgojoties pasniedzēju un studentu laika iespējām.

Piesakoties kursam divatā, katrs students saņem 15% atlaidi. Atlaides netiek summētas.

Lai noskaidrotu savu angļu valodas zināšanu līmeni, aizpildi bezmaksas angļu valodas testu tiešsaistē!

Training programme

TopicSkills
Lifestyle, free time and weekend activities, family and socialisingTense review, question forms.
Work, responsibilities, skills and personal characteristicsWork collocations, present simple and present continuous, action and non-action verbs.
Travel and life experiencesPresent perfect simple for experience, unfinished time and recent events and present perfect continuous with “how long”. Comparatives and superlatives.
Interests and hobbies (sports, music, adventures etc.)Past simple, past continuous, past perfect.
Describing emotions, feelings and likes/dislikesInfinitive with and without to, gerund (verb+ing), -ing and –ed adjectives, question tags.
Stereotypes and generalisationsDefinite and definite article, zero article. Giving opinions, making generalisations and participating in discussions or meetings. Dependent prepositions.
Future plans and intentions, predictions about futureFuture forms: will, be going to, present continuous. Future time clauses. Conditionals.
TechnologyModal verbs must, have to, should for obligation, can, could, be able to for possibility and ability.
Green livingReported speech, reported questions and passives. Quantifiers.

* The training programme outlined may be updated during the study process.

Skrivanek English course will help you to:

 • Study and practice communicative grammar for daily use;
 • Speak, communicate and socialise with people in everyday situations;
 • Improve pronunciation and accent;
 • Follow clearly articulated speech in everyday conversation, understand the main points in a discussion and understand recorded materials (interviews, TV and radio programmes and podcasts, audio guides etc.;
 • Read and understand written everyday material (articles, interviews, descriptions etc.), guess the meaning of single unknown words from their context and understand texts in which the writers express specific attitudes and points of view;
 • Write formal and informal texts (an email, a description, an instruction, opinion, report etc.).