10 

KRIEVU VALODAS DEBAŠU KLUBS (7.–9. KLAŠU SKOLĒNIEM)

  • no plkst. 17.30 līdz 19.00
  • piektdiena
  • Lāčplēša iela 87C, Rīga
  • debašu klubs
  • 1 nodarbība

Apraksts

Sarunu un saziņas prasmes palīdzēs apgūt īpaši izstrādāts krievu valodas debašu klubs. Šī ir īpaši bērniem un jauniešiem izstrādāta mācību programma krievu valodā ar uzsvaru uz spontānās runāšanas prasmju attīstīšanu. Nodarbību metodikas pamatā ir vārdu krājuma un gramatisko konstrukciju funkcionāla lietošana praksē diskusiju formā.

Aplūkotās tēmas:

  • Имидж Латвии в мире / Latvijas vārds pasaulē
  • Жить в большом городе лучше, чем жить в маленькой деревне / Dzīve lielpilsētā ir labāka par dzīvi laukos
  • Сохранность окружающей среды важнее экономического роста / Apkārtējās vides saglabāšana ir svarīgāka par ekonomisko attīstību
  • Оценки не являются эффективным инструментом оценки способности учащихся / Atzīmes nav efektīvs skolēnu prasmju vērtēšanas instruments
  • Экзамены нужно отменить / Eksāmeni ir jāatceļ

Studentu skaits nodarbībā ir no 4 līdz 10 personām, nodarbības ilgums – 90 minūtes. Nepietiekama studentu skaita gadījumā Skrivanek Baltic Valodu skola ir tiesīga atcelt noteiktu nodarbību.

Iegādājoties 5 nodarbības uzreiz, tiek piemērota 10% atlaide. Cena par 5 nodarbībām ir 45 EUR, cena norādīta ar PVN.