10 

RUNAS SKOLIŅA AR LOGOPĒDU 6 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  • no plkst. 12.30 līdz 13.15
  • sestdiena
  • Lāčplēša iela 87C, Rīga
  • bērniem un jauniešiem
  • 1 nodarbība

Apraksts

Skaidra un tekoša runa ir prasme, kas jākopj jau kopš agras bērnības – tāpēc Skrivanek paspārnē esam izveidojuši Runas skoliņu ar logopēdu visiem mazajiem, kuru runas prasmēm nepieciešami kādi uzlabojumi.

Veidojot programmu, vērā ņemta bērnu runas attīstība pirmsskolas vecumā. Nodarbības notiek grupās, kas tiek veidotas pēc vecuma – četrgadniekiem, piecgadniekiem un sešgadniekiem –, ņemot vērā katrā vecumā nepieciešamo prasmju kopumu. Nodarbību pamatā ir dažādi skaņu izrunas vingrinājumi, tās notiek sestdienās, nodarbības garums – 40 minūtes.

Covid-19 piesardzības pasākumu gadījumā, nodarbības var notikt tiešsaistē, izmantojot lietojumprogrammu Zoom.