Runas skoliņa ar logopēdu – Skrivanek Baltic jaunums pašiem mazākajiem

Skrivanek Runas skoliņa ar logopēdu

Sākoties jaunajam mācību gadam, Skrivanek Baltic ir padomāts, kā nodrošināt vecāku pieprasījumu pēc valodu mācībām apvienojumā ar logopēdijas elementiem pirmsskolas vecuma bērniem. Zināms, ka logopēdijai ir saistība ar valodu un, izmantojot īpaši izvēlētas valodnieciskas aktivitātes, bērnos tiek attīstīta konkrētu skaņu akustiska uztvere un to pareiza atdarināšana zilbēs, vārdos, vārdu savienojumos un teikumos.

Runas skoliņa pirmsskolas vecuma bērniem

Tādējādi Mācību centrs Skrivanek sadarbībā ar sertificētiem un pieredzējušiem logopēdiem ir izstrādājis nodarbību programmu „Runas skoliņa” pirmsskolas vecuma bērniem ar mērķi uzlabot tekošas un pareizas runas prasmes. Runas skoliņas nodarbībās Skrivanek Baltic logopēds strādā ar bērniem, lai attīstītu un pilnveidotu skaņu pareizu izrunu, automatizējot tās zilbēs, vārdos un teikumos. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta lasīšanai un rakstīšanai, kas palīdzēs sasaistīt burtu vizuālos tēlus ar to izrunu, lai turpmāk bērns nejauktu noteiktas skaņas un neaizstātu tās ar citām. Strādājot ar dažādām aktivitātēm, līdztekus tiek paplašināts vārdu krājums un attīstīta prasme veidot stāstījumu.

Mūsu mērķis ir kvalitatīvs darbs un labi rezultāti, tāpēc būtiska loma ir izstrādātajām metodēm un uzdevumu veidiem, kas ir saistošas konkrētā vecumposma bērnam. Lai nodarbības būtu interesantas un bērns tajās ar prieku iesaistītos, mācību materiāls ir iestrādāts dažādās kustību un atmiņas spēlēs, dziesmu un mūzikas aktivitātēs, dzejolīšos, zīmējumu izgatavošanā un aktivitātēs ar priekšmetiem (klucīši, krāsainas bilžu kartītes, skaņu mājiņas u. tml.). Katra no šīm aktivitātēm tiek mērķtiecīgi izvēlēta, lai sekmīgi koriģētu un pilnveidotu runu, attīstītu redzes uzmanību un akustisko dzirdi, kā arī attīstītu bērna prasmi runāt vārdu savienojumos un pilnos teikumos. Turklāt Skrivanek Baltic logopēds labprāt sniegs vecākiem konsultācijas un norādījumus, kā strādāt ar savu bērnu arī ārpus nodarbībām. Runas skoliņas nodarbības plānotas trijās vecuma grupās – 4 gadi, 5 gadi un 6 gadi. Vienas nodarbības ilgums ir 40 minūtes.

Regulāri un sistemātiski darbojoties Skrivanek Baltic Runas skoliņas nodarbībās, Jūsu bērns attīstīs pareizu runu, kas viņam ļoti palīdzēs komunikācijā ar apkārtējiem, kā arī nodrošinās sekmes lasītprasmē un rakstītprasmē turpmākajās skolas gaitās.

 • Skrivanek runas skoliņa ar logopēdu 6 gadus veciem bērniem

  RUNAS SKOLIŅA AR LOGOPĒDU 6 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  12 
  Pieteikties
 • Skrivanek runas skoliņa ar logopēdu 5 gadus veciem bērniem

  RUNAS SKOLIŅA AR LOGOPĒDU 5 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  12 
  Pieteikties
 • Skrivanek runas skoliņa ar logopēdu 4 gadus veciem bērniem

  RUNAS SKOLIŅA AR LOGOPĒDU 4 GADUS VECIEM BĒRNIEM

  12 
  Pieteikties