FOCUS risinājums personāla atlasei

Home / UZŅĒMUMIEM / FOCUS risinājums personāla atlasei

Lai efektīvi un visaptverošā veidā pārbaudītu kandidāta svešvalodas prasmes, neaizstājams būs svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīks FOCUS. Testa rakstiskajā daļā ir iekļauta gramatikas, vārdu krājuma un izlasītā teksta izpratnes pārbaude, papildus tiek testēta arī runa un rakstītprasme, kas nodrošina vispusīgu un precīzu svešvalodas zināšanu gala vērtējumu.

Testa saturs, līmeņi un svešvalodu prasmju pārbaude ir balstīta uz Eiropas Padomes noteiktās Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu, kas ir starptautiski zināma un viegli saprotama gan darba devējam, gan kandidātam. Katrā testā ir iekļauti uzdevumi no A1 līdz C1 līmenim.

FOCUS svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīks ir pieejams 15 valodās.

Latviešu, angļu, franču, vācu, spāņu, portugāļu, itāļu, dāņu, holandiešu, somu, norvēģu, zviedru un krievu valodā tiek pārbaudīta gramatika, vārdu krājums, lasītprasme, rakstīšana un runāšana.

Lietuviešu valodā tiek pārbaudītas gramatikas zināšanas, rakstītprasme un runāšana.

Ivritā tiek pārbaudītas gramatikas zināšanas un runātprasme.

Gala svešvalodas zināšanu līmeņa rezultāta kopsavilkums tiek sagatavots rakstiski, balstoties uz Eiropas Padomes noteiktās Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR). Ziņojumā ir iekļauts individuāls novērtējums par kandidāta svešvalodas prasmēm.

Kandidāta individuālais svešvalodas zināšanu līmeņa rezultāta kopsavilkums tiek sagatavots divu darbadienu laikā pēc testa aizpildīšanas. Kopsavilkums ir pieejams jūsu individuālajā FOCUS svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīka kontā.

Pēc pieprasījuma, katrs kandidāts pēc testa beigām var saņemt svešvalodu zināšanu līmeni apliecinošu sertifikātu.

Cik maksā svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaude tiešsaistē? Sazinieties ar mums!