Svešvalodas zināšanu audits

Home / UZŅĒMUMIEM / Svešvalodas zināšanu audits

Svešvalodas zināšanu audits ir valodas zināšanu līmeņa noteikšana saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei. Ir iespējami vairāku auditu veidi. Pilnajā auditā tiek vērtētas visas prasmes – runāšana, lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un vārdu krājums, taču ir iespējams arī audits, kurā tiek vērtētas tikai runāšanas un rakstīšanas prasmes, vai tikai runāšana. Runātprasmes auditu iespējams veikt arī telefoniski.

Rakstveida daļa

Rakstveida daļā tiek veikts tests, kura rezultāti palīdz izveidot studentu grupas ar dažādiem zināšanu līmeņiem un kompetencēm. Tests nevērtē, vai valodas lietotājs ir pienācīgi apguvis noteiktu vielu noteiktajā valodas kursā, bet gan to, kā viņš izmanto savas zināšanas.

Mutvārdu daļa

Mutvārdu pārbaude tiek veikta, analizējot valodas lietotāja spējas izmantot savas zināšanas. Studentam tiek uzdoti vairāki strukturēti jautājumi, atkarībā no viņa reakcijas, jautājumu sarežģītības līmenis tiek palielināts. Šajā pārbaudījumā galvenais nav 100% gramatikas pareizība, bet gan komunikācijas prasmes attiecīgajā valodā. Pareiza gramatikas lietošana veicina labu novērtējumu, taču nav vienīgais kritērijs. Tiek vērtēti arī vairāki citi faktori – runas plūdums, vārdu krājums, izruna un runas kopējā saprotamība. Atsevišķie kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts valodas lietotāja līmenis, ir aprakstīti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei.