fbpx
Focus - svešvalodas zināšanu līmeņa noteikšanas sistēma, Skrivanek

FOCUS – objektīva un ērta svešvalodas zināšanu līmeņa noteikšanas sistēma

Vai stājaties jaunā darbā un potenciālais darba devējs vēlas formālu jūsu svešvalodas zināšanu un praktisko iemaņu novērtējumu? Vai esat darba devējs un jūs interesē, kādā kvalitātē ir jaunpieņemtā darbinieka svešvalodas zināšanas, kuru līmeni apliecinātu īpašs sertifikāts? Bet varbūt vēlaties uzzināt savas zināšanas un prasmes svešvalodā, lai izvērtētu savu konkurētspēju? Mācību centrs Skrivanek ir radījis īpašu sistēmu FOCUS, kas palīdzēs gan darba devējiem, gan darba meklētājiem, gan vienkārši interesentiem noteikt svešvalodas zināšanu un praktisko iemaņu līmeni ērtā un parocīgā veidā.

Par FOCUS – svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes rīku

FOCUS ir svešvalodas zināšanu pārbaudes rīks tiešsaistē, tā ir visaptveroša zināšanu un prasmju pārbaudes sistēma, kas pēc lietotāja sniegtajām atbildēm precīzi aprēķina un objektīvi novērtē zināšanu līmeni atbilstoši Eiropas Padomes noteiktās Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai no A1 līdz C1 līmenim.

FOCUS sastāv no divām daļām – rakstiskā daļa, kuras laikā lietotājs strādā ar teorētiskiem jautājumiem, un praktisko iemaņu pārbaude, kuras laikā lietotājs parāda praktiskās prasmes, veicot rakstu uzdevumu un runas prasmju uzdevumu.

FOCUS sistēmas rakstiskajā daļā ir iekļauti gramatikas un vārdu krājuma uzdevumi, kā arī izlasītā teksta izpratnes pārbaude. Katrā no šīm daļā – gramatikas, vārdu krājuma un teksta izpratnes jeb lasīšanas daļas – uzdevumu jautājumi un piemēri veidoti ar pieaugošu grūtības pakāpi. Turklāt katrai daļai ir dots laika limits, lai iesniegtu atbildes. Tādējādi objektīvi tiek noteikts, cik daudz noteiktā laika posmā lietotājs spēj veikt šos uzdevumus ar pieaugošu sarežģītības pakāpi un kurā brīdī jautājumi kļūst pārlieku sarežģīti un testa daļa tiek pārtraukta. Attiecīgi pēc iesniegto atbilžu daudzuma un to pareizības, izmantojot speciāli izstrādātu punktu skalu, atbildes tiek apkopotas un tiek aprēķināts zināšanu līmenis atbilstoši Eiropas kopīgo pamatnostādņu līmeņu skalai – no A1 līdz C1 līmenim.

Mēs esam padomājuši arī par to, lai FOCUS būtu efektīva un kompleksa zināšanu un prasmju novērtēšanas sistēma, kas neaprobežojas tikai ar teorētisku gramatikas un vārdu krājuma pārbaudi, bet sniedz ieskatu par valodas zināšanām un praktiskajām iemaņām, kas iespēju robežās tuvinātas reālās dzīves kontekstiem. Ar FOCUS palīdzību ir iespējams novērtēt arī kandidāta aktīvās rakstīšanas un runas iemaņas, tāpēc pārbaudes sistēmas otra neatņemam daļa ir praktisko iemaņu tests.

Rakstu daļā lietotājs veic rakstu darbu, piemēram, uzrakstīt e-pasta vēstuli vai uzrakstīt atbildi uz klienta lūgumu. Jāpiebilst, ka rakstu uzdevuma veikšanai nebūt nav nepieciešamas zināšanas kādā specifiskā nozarē, jo saturs un tematika ietver vispārīgas situācijas, ar ko saskaramies ikdienā darbā, mājās, ceļojot vai socializējoties ar citiem. Arī veicot rakstu daļas praktisko uzdevumu, jāņem vērā laika limits. Lai FOCUS svešvalodu zināšanu pārbaudes rīka lietotājs ar labiem rezultātiem izpildītu šo radošo daļu, katram FOCUS lietotājam esam norādījuši nelielu palīdzības „ABC”, kurā norādīti svarīgākie vērtēšanas kritēriji, piemēram, vārdu krājuma daudzveidība, pareizrakstība un valodas pareizība, teksta satura atbilstība noteikumiem, teksta noformēšana atbilstoši situācijai un uzdevuma noteikumiem, piemērots valodas stils. Piemēram, ja uzdevums ir uzrakstīt formālu e-pasta vēstuli, ir jāielāgo atbilstošs stils teksta noformēšanā, kā arī vārdu un gramatisko formu izvēlē.

Lai kopējais novērtējums būtu objektīvs, FOCUS piedāvā arī runas prasmju pārbaudi. Sākot pildīt šo testa daļu, jums tiks uzdoti dažādi jautājumi ar pieaugošu grūtības pakāpi. Proti – daļa jautājumu ir veidota tā, lai saņemtu aprakstošas atbildes par norisēm brīvajā laikā, profesionālās situācijās un interešu grupās. Savukārt otra jautājumu daļa ir tā sauktie viedokļa jautājumi un lietotājs tiek aicināts izteikt savu viedokli un uzskatus par kādu tematu, kas ļauj izvērtēt valodas meistarības pakāpi. Runas daļas norise notiek tā, ka lietotājs dzird jautājumu un ieraksta savu atbildi, kas tiek nosūtīta pieredzējušam pasniedzējam izvērtēšanai. Maksimālais laiks runas daļas veikšanai ir 30 minūtes. Bet ja lietotājs uzskata, ka viņš būtu varējis parādīt savas runas prasmes labāk, mūsu elastīgā sistēma ļauj veikt runas ierakstu vēlreiz un tiks vērtēts pēdējais ieraksts, kas iesniegts.

Skrivanek Baltic radītais svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīks FOCUS ir progresīva un laikmetīga sistēma. Pirmkārt, tā ir kompleksa un visaptveroša visu svešvalodas zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana un jūs saņemat objektīvu svešvalodas zināšanu līmeņa rezultāta kopsavilkumu. Otrkārt, FOCUS ir mūsdienu steidzīgās dzīves prasībām ērts risinājums – jums nav jāpiesakās un ilgstoši jāgaida uz noteiktu pārbaudes darba datumu un nav jāierodas noteiktā vietā eksaminācijas centrā! Sazinoties ar Mācību centru Skrivanek Baltic, jums tiks nosūtīti piekļuves dati FOCUS sistēmai, kurā varēsiet veikt visus uzdevumus, atvēlot sev ērtu laiku un vietu. Pēc testa veikšanas divu darbadienu laikā tiks sagatavots un nosūtīts individuālais svešvalodas zināšanu līmeņa rezultāta kopsavilkums un novērtējums. Šis novērtējums tiek balstīts uz Eiropas Padomes noteiktās Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR) un kopsavilkuma ziņojumā jūs redzēsiet savu iegūto līmeni A1 – C1 līmeņu amplitūdā.

Piesakieties FOCUS svešvalodu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšanai, atrodiet tieši jums piemērotu laiku un vietu šā testa veikšanai, iesniedziet atbildes FOCUS sistēmā un jūs viegli, ērti un droši saņemsit objektīvu savu vai potenciālā darbinieka svešvalodu zināšanu un prasmju novērtējumu!