fbpx

Svešvalodu zināšanas līmeņi

 

Priekšzināšanu līmeņi

Mācību centra Skrivanek kursu pamatā ir Eiropas Padomes dokumenta “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (EKPVA) (The Common European Framework of Reference for Languages) principi. Eiropas Padomes izveidotais materiāls paredzēts gan valodu apguves programmu plānošanai, risinot jautājumus par valodas zināšanu saistību ar izglītības sistēmu, mācību mērķiem un saturu, gan valodu sertifikācijas plānošanai, ietverot eksaminācijas programmu saturu un vērtēšanas kritērijus, gan valodas zināšanu iegūšanai pašmācības ceļā, palīdzot izvirzīt reālus mērķus, atlasīt mācību materiālus un veikt pašnovērtējumu par to, kā valodas prasmes attīstījušās mācību laikā.

Vēlies uzdot jautājumu?

Raksti mums!

 

Seši valodas līmeņi

 

EKPVA līmeņi

EKPVA noteikti seši valodas līmeņi, balstoties tradicionālajā dalījumā – pamata līmenis, vidējas priekšzināšanas un labas priekšzināšanas –, pēc kura vadās arī Mācību centrs Skrivanek un mūsu valodu skola.

Valodas zināšanu audita mērķis ir izveidot sešas studentu grupas, ņemot vērā viņu valodas zināšanas, iemaņas un valodas apguves pakāpi, izmantojot kritērijus, kas ir definēti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei.

A: Pamata līmenis (iedalās A1, A2)

 

B: vidējais līmenis (iedalās B1, B2)

 

C: augstākais līmenis (iedalās C1, C2)

 

Valodas prasmes līmeņi un to raksturojums

 

Angļu valodas zināšanu līmeņa noteikšana bez maksas

 

Angļu valodas tests

Mācību centrs Skrivanek piedāvā apgūt angļu valodu pieaugušajiem dažādos formātos – grupu nodarbībās un individuāli, klātienē un attālināti – no A1 līdz C1 zināšanu līmenim atkarībā no tā, vai esi iesācējs bez priekšzināšanām vai gribi atsvaidzināt esošās valodas prasmes un uzlabot savu zināšanu līmeni.

Ja angļu valodu esi apguvis iepriekš, lieto darbā, skolā, bet vēlies savas angļu valodas prasmes uzlabot kursos, piedāvājam izpildīt mūsu mājaslapā pieejamo bezmaksas angļu valodas testu, kas aizņems vien 45 minūtes, drīz pēc tam e-pastā saņemot rezultātus un noskaidrojot savu zināšanu līmeni. Šāds tests pieejamas arī vācu valodas interesentiem.

Mācies valodas viegli un interesanti

 

Mācību metode

Skrivanek izstrādātajos kursos tavs valodas zināšanu līmenis un prasmes augs ātri un efektīvi, pateicoties mūsu izstrādātajai mācību metodei labākai svešvalodas apguvei – EFFECTO.

Mūsu valodu kursi veidoti, balstoties uz aktīvo valodas prasmju – runāšanas un rakstīšanas, klausīšanās un lasīšanas – attīstīšanu caur interaktīviem uzdevumiem radošā, nepiespiestā gaisotnē. Jau no pirmās nodarbības pedagogi aicina studentus runāt, izteikt savu viedokli, kā arī lasīt un klausīties tekstus par dažādām tēmām – saprotams, atbilstoši tā brīža zināšanu līmenim. Mūsu izstrādātās metodes veiksmes pamatā ir ideja, ka nodarbības laikā pamatā runā studenti, nevis pasniedzējs, trenējot kursu dalībniekus izmantot valodu spontāni dažādās ikdienas dzīvei pietuvinātās situācijās.