Tiešsaistes mācību priekšrocības

Tiešsaistes mācību priekšrocības

Pēdējo gadu laikā ar Covid-19 pandēmiju saistītie ārkārtas apstākļi ir nepārprotami veicinājuši daudzus uzņēmumus mainīt ierasto lietu kārtību un meklēt jaunus risinājumus darba turpināšanai, organizējot darbu ar klientiem attālināti vai strādājot tā dēvētajā hibrīdrežīmā. Tas viss skāra arī svešvalodu apguvi gan pieaugušajiem, gan arī bērniem, un Skrivanek Mācību centru.

Jāteic, ka Skrivanek Mācību centrā arī pirms pandēmijas jau bija sagatavotas pirmās iestrādnes un uzkrāta attālināto svešvalodu mācību pieredze, izmantojot tajā laikā tirgū populārākos tiešsaistes rīkus, piemēram, mācības Skype vidē. Jau tobrīd mūsu komandas mērķis bija attīstīt attālināto mācību produktus, kas nākotnē ļautu taupīt izmaksas mūsu klientiem un saglabāt augstu pakalpojuma kvalitāti.

Zemākas izmaksas

Būtiska attālināto mācību priekšrocība ir zemākas izmaksas, plānojot budžetu personāla svešvalodu prasmju apguvei un pilnveidei. Skrivanek valodu mācību cenrādī ir atšķirība starp cenu piedāvājumu mācībām klātienē iestādes vai uzņēmuma adresē un mācībām tiešsaistē. Izmaksas tiešsaistes mācībām ir zemākas, jo izslēdz mācību personāla transporta tēriņus un taupa laiku, ko pretējā gadījumā pasniedzējs pavada ceļā pie klienta. Tiešsaistes mācības ir kļuvušas finansiāli izdevīgākas iestādēm un komercuzņēmumiem, kas atrodas attālākos galvaspilsētas rajonos vai citās pilsētās.

Pasniedzēju profesionalitāte un daudz papildu interaktīvu risinājumu, kas padara valodu apgūšanu aizraujošu arī tiešsaistē

Lai iegūtu klientu uzticību attālināto svešvalodu mācību efektivitātei, mēs koncentrējāmies uz pasniedzēju digitālo prasmju pilnveidi darbā ar dažādiem tiešsaistes rīkiem, aprīkojuma pielāgošanu un mācību materiālu un metožu kopumu, kurus ērti izmantot mācībām tiešsaistē. Rezultātā mūsu pasniedzēji prot organizēt mācību darbu “virtuālajā klasē”, kas būtiski neatšķiras no klātienes mācībām. Mēs joprojām varam pasniegt lekciju tipa nodarbības ar teorētiska rakstura materiālu, piemēram, gramatikas likumu skaidrojumus un vingrinājumus, kā arī veikt klausīšanās vai video uzdevumus līdzīgi, kā tas noticis mācībās klātienē. Tiešsaistē mēs ieplānojam un veiksmīgi vadām nodarbības ar lielu komunikatīvo uzdevumu klāstu darbam pāros un grupās praktisko runas iemaņu attīstībai. Gan pasniedzēji, gan mācību dalībnieki ir augstu novērtējuši Zoom platformas break-out rooms funkcionalitāti, kas ļauj lielāku dalībnieku skaitu sadalīt pāros vai nelielās grupās, tādējādi arī tiešsaistes mācībās neviens nav pasīvs klausītājs! Ar break-out rooms iespēju varam aktīvi iesaistīt ikvienu dzīvā sarunā. Turklāt atšķirībā no pāru darba fiziskā telpā, tiešsaistes nodarbībā dalībniekus netraucē blakus sarunas, kā arī pasniedzējs var atbildēt uz individuāliem jautājumiem vai labot valodas neprecizitātes, netraucējot pārējo auditoriju. Funkcija break-out rooms ļauj padarīt mācību procesu dinamisku un interaktīvu.

Papildus mācību darbam nu jau ierastajās tiešsaistes platformās Zoom, Webex un MS Teams, mēs izmantojam arī citus rīkus mācību procesa dažādošanai, piemēram, Menitmeter ─ interaktīvo prezentāciju platforma, kas palīdz viegli veidot aizraujošas un daudzfunkcionālas prezentācijas; Moodle mācību materiālu izvietošanai, FreeOnlineSurveys aptauju, viktorīnu, un veidlapu izveidei, datu apkopošanai u.tml.

Mācību materiālu un satura plašāka pieejamība

Skrivanek Mācību centrs ir īpaši strādājis pie mācību materiālu pielāgošanas darbam e-vidē, kas nozīmē, ka mācību dalībnieki, līdzīgi kā klātienes mācībās, vienmēr ir nodrošināti ar mācību materiāliem, kurus iespējams izdrukāt vai saglabāt savās ierīcēs atbilstoši tehniskajām iespējām. Tiešsaistes mācību priekšrocība ir tā, ka arī kavētājiem ir pieejami mācību materiāli, jo tie individuāli tiek sūtīti e-pastā vai ir pieejami, piemēram, Moodle platformā, un jebkurš grupas dalībnieks var sekot mācību vielai pat, ja nodarbība nav bijusi apmeklēta.

Šobrīd aktuāla tendence ir nodarbību ieraksts tiešsaistes platformās – iespēja, kas iepriekš klātienes mācībās neeksistēja. Toreiz kavētāji centās apgūt saturu saviem spēkiem, apskatot iesūtītos izdales materiālus vai vienkārši iekavēja apgūstamo vielu laika trūkuma dēļ. Šobrīd tiešsaistes mācību ieraksti ir lieliska iespēja kavētājiem piekļūt un sekot mācību saturam sev ērtā laikā un vietā. Mācību dalībnieks, kas dažādu iemeslu dēļ ir kavējis nodarbību, var redzēt un dzirdēt tās ierakstu, kurā tiek izskaidrots un praktizēts iepriekš nosūtītais izdales materiāls.

Attālums vairs nav šķērslis atlikt valodu apgūšanu

Mācības tiešsaistē šobrīd ir risinājums attāluma problēmai organizācijām, kuru filiāles atrodas citās Latvijas pilsētās vai citās valstīs. Iepriekš nereti filiāļu darbinieki netika iesaistīti korporatīvajās svešvalodu mācībās mazā un izkaisītā skaita, kā arī neizdevīgo izmaksu dēļ. Šobrīd, pateicoties tiešsaistes mācību risinājumiem, plaši tiek izmantota iespēja iesaistīt filiāļu darbiniekus reģionos un citās valstīs turklāt, nepaaugstinot mācību izmaksas. Šobrīd filiāļu darbiniekiem ir lielāka iespēja ne tikai apgūt un pilnveidot svešvalodas prasmes, bet arī saliedēties ar kolēģiem, jo svešvalodu apguve ir komunikatīvs process.

Mācības tiešsaistē ļauj elastīgi plānot laiku un ikdienas darba grafiku – ir izzudis aspekts, kas saistīts ar pārvietošanos un stāvvietas atrašanu. Vēl viena būtiska priekšrocība tiešsaistes mācībām ir apmeklējuma uzlabošanās, par ko liecina Skrivanek Mācību centra novērojumi. Mācību dalībnieki tagad spēj piedalīties nodarbībās regulārāk bez būtiskiem kavējumiem, jo elastīgu mācību grafiku var pielāgot pienākumiem darbā un privātajā dzīvē.

Tiešsaistes mācības nodrošina zināmu ģeogrāfisku neatkarību arī Skrivanek mācību centra pasniedzēju atlases procesā – šobrīd varam piesaistīt profesionāļus no jebkuras vietas pasaulē un biežāk piedāvāt klientiem pasniedzējus, kam attiecīgā svešvaloda ir dzimtā.

Sagrauti stereotipi

Skrivanek Mācību centra profesionalitāte un spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem ir mainījusi daudzu skeptiķu attieksmi pret online jeb attālinātajām tiešsaistes mācībām. Covid-19 krīzes sākumā mēs dažkārt saskārāmies ar kategorisku attieksmi, ka attālinātās mācības nav nopietnas, jo nav cilvēciskā kontakta un neko nav iespējams iemācīties. Zemākas izmaksas, prasmīga tiešsaistes platformu izmantošana, mācību satura plānošana un aktīva dalībnieku iesaiste ir Skrivanek Mācību centra veiksmes atslēga, laužot stereotipus par attālinātajām mācībām. Turklāt valodu mācībām tiešsaistē ir saikne ar reālo dzīvi – Skrivanek svešvalodu tiešsaistes mācībās pasniedzēji kopā ar mācību dalībniekiem izspēlē un analizē valodas lietošanu situācijās, ar ko ikviens šobrīd saskaras darba ikdienā – virtuālā komunikācija ar kolēģiem, vadību, partneriem attālinātajās sapulcēs, sanāksmēs, konferencēs, prezentācijās, darba pārrunās u.tml.

Skrivanek Mācību centrs palīdzēs pilnveidot komunikāciju svešvalodā, samazinot izmaksas un izmantojot tiešsaistes mācību priekšrocības.

Vēlies uzdot jautājumu? Raksti mums!