Grupu nodarbības

Home / UZŅĒMUMIEM / Grupu nodarbības

Grupu nodarbībās uzņēmumu dalībnieki ne tikai iepazīst viens otru, bet arī dialogos izkopj savu saskarsmes stilu, salīdzina valodas prasmes un mācās viens no otra kļūdām. Grupu nodarbības ir pietuvinātas reālām svešvalodas lietojuma situācijām uzņēmumā. Tā ir lieliska iespēja socializēties un praktizēt jaunapgūtās valodas zināšanas, lai kopā ar kolēģiem apspriestu dažādus jautājumus vai pieredzi, piemēram, iespaidus, apmeklējot konkrēto valsti.

Dalībnieki tiek dalīti grupās, ņemot vērā klienta mācību mērķus un atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, lai visiem grupas dalībniekiem būtu līdzīgs priekšzināšanu līmenis.

Mācības tiek nodrošinātas jūsu telpās visā Latvijā vai Mācību centrā Skrivanek. Mūsu uzkrātā pieredze un metodoloģija ļauj organizēt arī īpaši liela apjoma vai specifiskas tematikas svešvalodu mācības.

Populārākās svešvalodas, kuras tiek apgūtas Mācību centrā Skrivanek:

Ja plānojat apgūt citu svešvalodu, priecāsimies sagatavot piedāvājumu!

Mācību gaitā tiek sniegtas nodarbību apmeklējumu atskaites, informācija par dalībnieku zināšanu progresa testu rezultātiem un sertifikāts katram dalībniekam kursa beigās.

Cik maksā valodu nodarbības? Sazinieties ar mums!

Uzņēmumiem, kas saviem darbiniekiem izvēlas mūsu organizētos kursus, personāla svešvalodas priekšzināšanu pārbaude un mācību plāna izstrāde ir bez maksas! Priekšzināšanu pārbaude sastāv no rakstiskās un mutvārdu daļas.