Zināšanu līmeņi

Home / Zināšanu līmeņi

Skrivanek Baltic Valodu skolas koncepcijas un kursu īstenošanas pamatā ir Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (EKPVA) principi. Valodu zināšanu līmeņi mūsu Valodu skolā tiek noteikti saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. EKPVA nosaka sešus valodas līmeņus, kas interpretē tradicionālo dalījumu pamatlīmenī, līmenī ar vidējām priekšzināšanām un līmenī ar labām priekšzināšanām.

Valodas zināšanu audita mērķis ir izveidot sešas studentu grupas, ņemot vērā viņu valodas zināšanas, iemaņas un valodas apguves pakāpi, izmantojot kritērijus, kas ir definēti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei:

A: pamatlīmenis
A1 – iesācēju līmenis (Breakthrough jeb Beginners)
A2 – elementārais līmenis (Waystage jeb Elementary)

B: vidējais līmenis
B1 – zemāks par vidējo līmeni (Threshold jeb Pre-Intermediate)
B2 – vidējais līmenis (Vantage jeb Upper-Intermediate)

C: augstākais līmenis
C1 – augstāks par vidējo līmeni (Effective Operational Proficiency jeb Advanced)
C2 –  eksperta līmenis (Mastery jeb Proficiency)

Šāda vienkārša „apkopojošā skala” ievērojami atvieglo valodas izglītības sistēmas sapratni arī nespeciālistiem un vienlaikus sniedz palīdzību, plānojot atsevišķas nodarbības un izstrādājot mācību programmas.

A1

Saprot bieži lietotos ikdienas izteicienus un pamatfrāzes, kas ļauj tikt galā vienkāršās situācijās, un prot šādus izteicienus un frāzes izmantot. Prot iepazīstināt ar sevi un citiem, prot pavaicāt personas datus, piemēram, par dzīves vietu, paziņām, priekšmetiem, un prot atbildēt uz līdzīgiem jautājumiem. Var risināt vienkāršas sarunas, ja cilvēks, ar kuru sarunājas, runā lēnām, skaidri un ir atsaucīgs.

A2

Saprot teikumus un ikdienas dzīvē bieži lietotus izteicienus (piemēram, personas datus un informāciju par ģimeni, iepirkšanos, dzīves vietu, nodarbošanos). Spēj risināt sarunas vienkāršās situācijās, kas bieži atkārtojas un kurās nepieciešama vienkārša, tieša informācijas apmaiņa par labi pazīstamām lietām, kas bieži atkārtojas. Māk vienkāršā veidā aprakstīt savu izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas attiecas uz nepastarpinātām vajadzībām.

B1

Galvenajos vilcienos saprot informāciju par labi zināmām lietām, ar kurām regulāri sastopas darbā, skolā, brīvajā laikā u. tml., ja par tām tiek runāts skaidri un izmantojot standartfrāzes. Spēj tikt galā lielākajā daļā situāciju, kas var rasties, ceļojot valstī, kurā runā attiecīgajā valodā. Prot izveidot vienkāršu, sakarīgu tekstu par labi pazīstamiem vai interesējošiem tematiem. Spēj aprakstīt pārdzīvojumus un notikumus, sapņus, cerības un ilgas un īsi pamatot un izskaidrot uzskatus un plānus.

B2

Saprot galveno domu sarežģītos tekstos gan ar konkrētu, gan abstraktu sižetu, var piedalīties profesionālās diskusijās savas specializācijas jomā. Spēj saprasties tik brīvi un spontāni, ka var risināt dialogu ar cilvēkiem, kam attiecīgā valoda ir dzimtā valoda, turklāt abām pusēm nav īpaši jāpiepūlas. Prot izveidot skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem tematiem, pamatot viedokli par aktuālām problēmām un minēt dažādu risinājumu priekšrocības un trūkumus.

C1

Saprot sarežģītus un garākus tekstus par dažādām jomām un spēj atšķirt slēptās nozīmes. Prot izteikties brīvi un spontāni bez uzkrītošas izteicienu meklēšanas. Spēj izmantot valodu elastīgi un efektīvi sabiedriskām, mācību un darba vajadzībām. Prot izveidot skaidru, labi sagrupētu detalizētu tekstu par sarežģītiem tematiem, apzināti izmantot teksta uzbūves principus un savienojuma elementus.

C2

Viegli saprot praktiski visu, ko dzird vai lasa. Spēj apkopot informāciju no dažādiem runas un rakstītiem avotiem, rekonstruēt argumentus un paskaidrojumus un sakarīgi tos prezentēt. Prot izteikties spontāni, ļoti brīvi un precīzi, turklāt atšķir vissmalkākās nozīmes nianses arī sarežģītākās situācijās.

Populārākie valodu kursi:

 • -15% Skrivanek angļu valodas kursi iesācējiem tiešsaistē, darbadienu vakaros

  ANGĻU VALODA A1 (VAKARĀ) TIEŠSAISTĒ

  298 
  Pieteikties
 • -50% Skrivanek angļu valodas kursi A2 līmenim tiešsaistē darbadienu vidū

  ANGĻU VALODA A2 (PA DIENU) TIEŠSAISTĒ

  222 
  Pieteikties
 • -15% Skrivanek angļu valodas kursi A2 līmenim klātienē

  ANGĻU VALODA A2 (SESTDIENĀS) KLĀTIENĒ

  323 
  Pieteikties
 • -50% Skrivanek angļu valodas kursi B1 līmenim tiešsaistē darbadienu vidū

  ANGĻU VALODA B1 (PA DIENU) TIEŠSAISTĒ

  222 
  Pieteikties
 • -50% Skrivanek angļu valodas kursi B2 līmenim tiešsaistē darbadienu vidū

  ANGĻU VALODA B2 (PA DIENU) TIEŠSAISTĒ

  222 
  Pieteikties
 • ANGĻU VALODAS SARUNU KLUBS TIEŠSAISTĒ

  13 
  Pieteikties
 • Angļu valodas kursi Skype vidē

  INDIVIDUĀLIE ANGĻU VALODAS KURSI ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ (90 min.)

  45 
  Pieteikties
 • -15% Skrivanek itāļu valodas kursi iesācējiem tiešsaisē

  ITĀĻU VALODA A1 (VAKARĀ) TIEŠSAISTĒ

  374 
  Pieteikties
 • -15% Skrivanek norvēģu valodas kursi iesācējiem tiešsaisē

  NORVĒĢU VALODA A1 (VAKARĀ) TIEŠSAISTĒ

  408 
  Pieteikties
 • -15% Skrivanek vācu valodas kursi tiešsaistē A2 zināšanu līmenim

  VĀCU VALODA A2 (VAKARĀ) TIEŠSAISTĒ

  340 
  Pieteikties
 • -15% Skrivanek zviedru valodas kursi iesācējiem tiešsaisē

  ZVIEDRU VALODA A1 (VAKARĀ) TIEŠSAISTĒ

  391 
  Pieteikties