fbpx

10 vārdi angļu valodā saistīti ar kukaiņiem

 

Angļu valodas vārdu kartīte

INSECTS [insekts] – KUKAIŅI

ANGĻU VALODĀ IZRUNA LATVIEŠU VALODĀ
beetle
[bītl]
vabole
cockroach
[kokrouč]
prusaks
dragon-fly
[drægn flāi]
spāre
flea
[flī]
blusa
fly
[flāi]
muša
grasshopper
[grāshoper]
sienāzis
ladybird
[leidibērd]
mārīte
mosquito
[moskīteu]
ods
moth
[mos]
kode
tick
[tik]
ērce

Kāpēc mācīties angļu valodu?

 

Interesanti fakti