EFFECTO mācību metode

Home / EFFECTO mācību metode

EFFECTO – efektīvākai svešvalodu apguvei

Neatkarīgi no tā, kādu iemeslu dēļ jūsu uzņēmuma darbiniekiem nepieciešami svešvalodu kursi – atsvaidzināt jau esošās zināšanas, apgūt nozares terminoloģiju vai iemācīties svešvalodu jaunu tirgu apgūšanai –, Skrivanek izstrādātā unikālā EFFECTO metode efektīvākai svešvalodas apguvei būs noderīga visos gadījumos.

EFFECTO ir patentēta valodu mācību metode, kas izstrādāta Skrivanek Holding SE grupas valodu skolām visā pasaulē. Šī metode ir īpaša, jo ievērojami palielina valodu apguves efektivitāti, turklāt tā ir tik aizraujoša, ka uzlabo arī studentu svešvalodu apguves motivāciju.

EFFECTO metodes pamatā ir valodas izmantošana praktiskās situācijās. Mācībās uzsveram aktīvo valodas prasmju (runāšana un rakstīšana) attīstīšanu. Studenti pilnveido praktiskās svešvalodas prasmes, un mācību laiks netiek pavadīts, pildot teorētiskos uzdevumus darba burtnīcās.

Mācību plāni un temati ir izstrādāti, pamatojoties uz konkrētās grupas dalībnieku ieteikumiem un vajadzībām. Svešvalodu apguve notiek ērtā vidē, draudzīgā gaisotnē. Nodarbībās studenti strādā gan pāros, gan grupās. Mācībās tiek izmantoti dažādi uzdevumi, spēles, mīklas, šarādes un citas aizraujošas aktivitātes.

EFFECTO priekšrocības

Skrivanek Baltic mācību metodes EFFECTO priekšrocībasMācībās aktīvi iesaistās visi dalībnieki. Nodarbībās galvenokārt runā studenti, nevis pasniedzējs. Radošie uzdevumi attīsta studentu spēju spontāni lietot svešvalodu dažādās ikdienas situācijās

Skrivanek Baltic mācību metodes EFFECTO priekšrocībasBrīvā un radošā mācību gaisotne iedvesmo valodu apguvei. Dialogi, sarunas un citas aktivitātes attīsta studentu spējas izmantot svešvalodu ikdienas situācijās, piemēram, ceļojot vai sarunājoties ar ārvalstu kolēģiem.

Skrivanek Baltic mācību metodes EFFECTO priekšrocībasNodarbībās izmantojam gan dažādu plašsaziņas līdzekļu materiālus, gan arī jaunākās tehnoloģijas. Jo daudzveidīgāk students uztver svešvalodu, jo labāk viņš to spēj atcerēties. (Uzskata, ka parasti cilvēks atceras ap 20% dzirdētā, ap 30% redzētā, ap 50% no tā, kas redzēts un dzirdēts, un līdz pat 90% no tā, ko viņš ir darījis pats.)

Skrivanek Baltic mācību metodes EFFECTO priekšrocībasMācību plāna izstrādē iesaistās visi grupas dalībnieki. Pasniedzēji parūpēsies par to, lai nodarbībās apspriestie temati, diskusijas un praktiskie uzdevumi būtu noderīgi studentam pēc kursu noslēguma un atbilstoši reālajai dzīvei.

Skrivanek Baltic mācību metodes EFFECTO priekšrocībasMācību intensitāte un iesaistīšanās daudzveidīgos uzdevumos un aktivitātēs garantē to, ka ikviens students ar šo metodi uzlabos svešvalodu zināšanas.

Vēlaties uzdot jautājumu? Rakstiet mums!