fbpx
Effecto - patiesi efektīva metode svešvalodu apguvei

Effecto – patiesi efektīva metode svešvalodu apguvē

Jau vairāk nekā piecpadsmit gadu Mācību centrs Skrivanek organizē un piedāvā svešvalodu mācības privātpersonām un uzņēmumiem. Šo gadu laikā mūsu pasniedzēji ir guvuši vērtīgu pieredzi un atziņas par iedarbīgākajām metodēm, kā padarīt svešvalodu mācības aizraujošas un produktīvas. Balstoties uz šo pieredzi un zināšanām, Mācību centrs Skrivanek ir radījis unikālu metodi – Effecto, kuru veiksmīgi izmantojam valodu nodarbībās kopš 2014. gada.

Par EFFECTO mācību metodi

Effecto metodi raksturo pieci galvenie elementi, bez kuriem nav iedomājama neviena nodarbība – aktivitāte, iedvesma, jautrība, individuāla pieeja un garantija.

Effecto metodes pirmais elements – aktivitāte – jau pirmajās minūtēs iesaista jebkuru dinamiskās nodarbībās ar daudzveidīgu uzdevumu klāstu. Katra minūte ir rūpīgi plānota, lai ikviens kursu dalībnieks ir iesaistīts sarunās, diskusijās, pārrunās un viedokļu apmaiņā. Arī gramatika un vārdu krājuma apguve sen vairs netiek praktizēta akadēmiskā un „iekalšanas” veidā, bet gan praktiski un interaktīvi, simulējot dažādas reālās dzīves situācijas. Aktīvi praktizējot visas četras valodas prasmes, izspēlējot lomu spēles, lietišķas un sadzīviskas situācijas, rakstot formālu vai neformālu e-pastu vai klausoties prezentāciju, ikviens redz un lieto valodas likumības praktiskā kontekstā. Effecto aktivitāte nodarbībās sagatavo reālām dzīves situācijām ikvienu!

Mācību centra Skrivanek pasniedzēji ir profesionāļi, kuri ir sava darba entuziasti. Tādējādi Effecto metodes nākamie divi elementi – iedvesma un jautrība – ir mūsu pasniedzēju radošā darba stila pamatā, kas atbrīvo un motivē tik daudzus studentus. Lai arī varētu šķist, ka jautrība – tas nav nopietni, tomēr tas ir brīnišķīgs rīks, ar kura palīdzību tiek radīta nepiespiesta un saliedējoša gaisotne. Šis aspekts ir iedarbīgs, jo palīdz ne tikai izprast, apgūt un atcerēties, bet arī pārvarēt psiholoģiskas bailes no valodas lietošanas un paaugstināt pašapziņu, ka valodā var runāt bez aizspriedumiem par kļūdām. Mūsu pasniedzēji vienmēr uzmundrinās un iedvesmos ar idejām, piemēram, kādu jautru, bet valodas apguvei vērtīgu video vai ieteiks kādu lietotni, ar kuras palīdzību izklaidējošā veidā praktizēt valodu ārpus mācībām.

Effecto metode arī ietver individuālu pieeju visās valodu mācībās. Tas nozīmē, ka Mācību centra Skrivanek veidotās kursu programmas vienmēr var tikt mainītas un papildinātas, respektējot studentu vēlmes un vajadzības. Ja, piemēram, tiek apmeklēts vispārīgās valodas kurss, bet studenti izsaka vēlēšanos to papildināt ar tematiku, kas nepieciešama darba vajadzībām, tad šis kurss tiks papildināts ar lietišķās valodas kursa elementiem, piemēram, e-pastu sarakste vai dalība starptautiskās konferencēs. Turklāt mūsu pasniedzēji izmanto dažādus resursus, gatavojot nodarbību saturu un aktivitātes – tā nav tikai viena mācību grāmata, bet vesela kolekcija ar kombinētiem mācību materiāliem, kas īpaši piemeklēti studentu vēlmēm, vajadzībām un interesēm.

Ikviens vēlas ieguldīt līdzekļus, kas būtu produktīvi ilgtermiņā. Arī šo svarīgo aspektu mēs esam apsvēruši – Effecto metode sniedz garantiju produktīvai valodas apguvei. Katra nodarbība ir rūpīgi strukturēta ar mērķi pilnveidot visas valodas prasmes – runāšanu, rakstīšanu, klausīšanos un lasīšanu. Mēs vienmēr skaidri formulējam nodarbības mērķi, lai studenti izprastu, kāpēc tiek izskaidrots un praktizēts kāds noteikts temats vai uzdevums. Arī iepriekš apgūtā materiāla atkārtošana, mājasdarbi un tematiskie pārbaudes darbi ir svešvalodu apguves garantijas pamatā, bet šī pieeja nebūt nav kontroles rīks, bet pašpārbaudes elements, ļaujot kursu dalībniekiem izvērtēt savu izaugsmi pašreizējā brīdī un turpmāk. Precīzi plānotas nodarbības ar jēgpilniem uzdevumiem un aktivitātēm sniedz garantiju izaugsmei un produktivitātei svešvalodu apguvē!

Mācību centra Skrivanek radītā metode Effecto ir daudzu gadu profesionālā darba pieredzes rezultāts, domājot par klientu vajadzībām un vēlmēm. Mēs esam pārliecināti, ka Effecto ir iedarbīgākā un progresīvākā metode svešvalodu apguvei, jo tā balstīta uz reālu pieredzi un mūsu darba rezultātu – mūsu klienti iemācās valodu un prot to lietot savām vajadzībām sadzīvē, interešu grupās vai darba situācijās. Mācību centra Skrivanek organizētās valodu mācības ir svešvalodu kursi sirdij un karjerai!