fbpx

10 vārdi angļu valodā saistīti ar vaļasprieku

 

Angļu valodas vārdu kartīte

HOBBY [hobi] – VAĻASPRIEKS

ANGĻU VALODĀ IZRUNA LATVIEŠU VALODĀ
dancing
[dānsing]
dejošana
drawing
[drōing]
zīmēšana
gardening
[gārdning]
dārzkopība, darbs dārzā
knitting
[niting]
adīšana
photography
[fotografi]
fotografēšana
reading
[rīding]
lasīšana
running
[raning]
skriešana
shopping
[šoping]
iepirkšanās
singing
[singing]
dziedāšana
swimming
[sviming]
peldēšana

Kāpēc mācīties angļu valodu?

 

Interesanti fakti