Skrivanek Baltic angļu valodas vārdnica - Ziemassvētki

CHRISTMAS [kristmas] – ZIEMASSVĒTKI

angļu valodāizrunalatviešu valodā
a sparkler[spākler]brīnumsvecīte
candle[kændl]svece
Christmas tree[kristmas trī] Ziemassvētku eglīte
fireplace [faierpleis]kamīns
gifts[gifts]dāvanas
gingerbread cookie[džinžerbred kukī]piparkūka
North Pole[nōs poul]Ziemeļpols
reindeer[reindīer]ziemeļbriedis
Santa Claus [nta klōz]Ziemassvētku vecītis
sleigh[slei]kamanas