fbpx
Kā noskaidrot savu angļu valodas zināšanu līmeni?

Kā noskaidrot savu angļu valodas zināšanu līmeni?

Mūsdienās angļu valoda vēl arvien saglabā savu līderpozīciju starp svešvalodām, tāpēc angļu valodas kursi vienmēr ir lielisks laika un resursu ieguldījums, gan lai uzlabotu savu konkurētspēju profesionālajā jomā, gan lai spētu to lietot privātās dzīves situācijās, socializējoties, studējot vai ceļojot. Skrivanek piedāvā dažādus angļu valodas kursus pieaugušajiem, ņemot vērā dalībnieku individuālās vēlmes un intereses, priekšzināšanas un prasības attiecībā uz kursa saturu. Pie mums angļu valodu iespējams apgūt, izvēloties grupu vai individuālas nodarbības klātienē vai attālināti jebkurā valodas zināšanu līmenī (A1–C1): ja esi iesācējs un vēlies apgūt angļu valodu no nulles, gribi atsvaidzināt skolā iegūtās angļu valodas zināšanas, vai vēlies uzlabot savas angļu valodas prasmes konkrētam mērķim, piemēram, darbam jaunā jomā vai nozarē.

Ja esi nolēmis investēt savās zināšanās un vēlies uzlabot savas valodas prasmes, pirms izvēlies sev piemērotākos kursus, vērts noskaidrot savu angļu valodas zināšanu līmeni.

Kas ir valodas prasmes līmeņi

Valodas līmeņi un tiem atbilstošas valodas prasmes un zināšanas Eiropas Savienībā ir noteiktas un regulētas. Eiropas Padome izveidojusi dokumentu “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (EKPVA). Eiropas kopīgās pamatnostādnes dod kopīgu pamatu valodu mācību programmu, vadlīniju, pārbaudījumu, mācību grāmatu utt. izstrādei visā Eiropā. Pamatnostādnēs aptveroši aprakstīts, kas valodu apguvējiem jāiemācās, lai spētu lietot valodu saziņā, kādas zināšanas jāiegūst un kādas prasmes jāattīsta, lai komunikācija būtu sekmīga. Parādīts arī kultūras konteksts, kurā valoda funkcionē. Definēti valodas prasmes līmeņi, kas ļauj novērtēt valodas apguvēja izaugsmi katrā mācību posmā un pat visā dzīves laikā. EP sagatavotais materiāls izdala valodas vispārīgos līmeņus – pamatlīmenis (A1, A2), vidējais līmenis (B1, B2) un augstākais līmenis (C1, C2), pēc kuriem vadās arī Skrivanek mācību centrs. Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs noteiktie valodu līmeņi un tiem izvirzītie kritēriji palīdz izveidot mācību grupas, kurās ir studenti ar vienādu zināšanu līmeni.

Pamata līmenis (A1, A2)

  • A1 – iesācēju līmenis (angļu valodā – Breakthrough vai Beginners)
  • A2 – elementārais līmenis (Waystage vai Elementary)

Vidējais līmenis (B1, B2)

  • B1 – zemāks par vidējo līmeni (Threshold vai Pre-Intermediate)
  • B2 – vidējais līmenis (Vantage vai Upper-Intermediate)

Augstākais līmenis (C1, C2)

  • C1 – augstāks par vidējo līmeni (Effective Operational Proficiency vai Advanced)
  • C2 –  eksperta līmenis (Mastery vai Proficiency)
Angļu valodas līmeņi un to prasības

Angļu valodas līmeņi un to prasības

A1 angļu valodas prasmes

Spēj saprast un lietot vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes, lai nodrošinātu konkrētas vajadzības. Prot iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot personiskus jautājumus un atbildēt uz tiem, piemēram, par savu dzīves vietu, pazīstamiem cilvēkiem, par lietām, kas viņam/viņai pieder. Spēj elementārā līmenī sazināties, ja otrs runā lēnām, skaidri un ir gatavs palīdzēt.

A2 angļu valodas prasmes

Spēj saprast atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus par aktuāliem sadzīves jautājumiem (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, tuvāko apkārtni, darba iespējām). Spēj sazināties situācijās, kurās notiek vienkārša informācijas apmaiņa par zināmiem jautājumiem. Spēj vienkāršos vārdos pastāstīt par sevi, tuvāko apkārtni, izteikt savas vajadzības.

B1 angļu valodas prasmes

Spēj saprast svarīgāko skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem tematiem tekstos, kas saistīti ar darbu, skolu, brīvo laiku utt. Spēj gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur runā apgūstamajā valodā. Spēj izveidot vienkāršu, saistītu tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem tematiem. Spēj aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus, plānus.

B2 angļu valodas prasmes

Spēj saprast galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, arī diskusijās par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Spēj sarunāties samērā brīvi un spontāni, saziņa ar dzimtās valodas lietotājiem noris bez aizķeršanās. Spēj skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, pamatot savu viedokli, izklāstot dažādu variantu priekšrocības un trūkumus.

C1 angļu valodas prasmes

Spēj saprast dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztvert zemtekstu. Spēj izteikties tekoši un spontāni, īpaši nemeklējot vārdus. Spēj atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā jomā. Spēj izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītiem jautājumiem, labi pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus.

C2 angļu valodas prasmes

Spēj viegli saprast gandrīz visu dzirdēto vai lasīto. Atsaucot atmiņā izteiktos argumentus un viedokļus, spēj apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu vai rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt. Spēj izteikties spontāni, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās.

Bezmaksas angļu valodas zināšanu tests online / tiešsaistē, Skrivanek

Noskaidro savu angļu valodas līmeni pie mums bez maksas

Ja angļu valodu esi apguvis iepriekš, bet neesi drošs par savu zināšanu līmeni, Skrivanek piedāvā izpildīt mūsu mājaslapā pieejamo bezmaksas angļu valodas testu, kas aizņems 45 minūtes. Savus rezultātus drīz pēc izpildes saņemsi e-pastā. Savukārt tos, kuri angļu valodu nolēmuši mācīties bez priekšzināšanām, aicinām pieteikties iesācēju (A1) kursiem.

Angļu valodas kursi kā piedzīvojums

Skrivanek vadītajos kursos tavas svešvalodas zināšanas tiks uzlabotas ātri un efektīvi, pateicoties mūsu izstrādātajai mācību metodei labākai svešvalodas apguvei – EFFECTO.

Mūsu valodu kursi veidoti, balstoties uz aktīvo valodas prasmju attīstīšanu caur interaktīviem uzdevumiem radošā un draudzīgā gaisotnē. Mūsu izstrādātās metodes veiksmes pamatā ir ideja, ka nodarbības laikā galvenokārt runā studenti, nevis pasniedzējs, mudinot kursu dalībniekus izmantot valodu spontāni dažādās ikdienas dzīvei pietuvinātās situācijās. Jau no pirmās nodarbības pedagogi aicina studentus runāt, izteikt savu viedokli, kā arī lasīt un klausīties tekstus par dažādām aktuālām tēmām – atbilstoši tā brīža zināšanu līmenim.

Dažādi angļu valodas kursi

Mūsdienās bez labām angļu valodas zināšanām ir ļoti grūti būt konkurētspējīgam darba tirgū. Angļu valodai ir neatsverama loma karjeras izaugsmē, paverot ne tikai plašākas iespējas vietējos uzņēmumos vai personīgā biznesa attīstībā, bet arī starptautiskos uzņēmumos, kur nereti iespējams strādāt attālināti, komunicējot ar vadību un kolēģiem no visas pasaules tiešsaistē.

Ja aizpildot angļu valodas testu, tavas zināšanas jau atbilst kādam no augstākajiem līmeņiem un vispārīgās valodas mācības vairs nav nepieciešamas, Skrivanek piedāvā gan lietišķās angļu valodas kursus, gan profesionālās valodas kursus, kur valodu apgūst saturu pielāgojot kādai konkrētai nozarei, papildinot savas profesionālās zināšanas tādās jomās kā tirgvedība, uzņēmējdarbība, finanšu vadība, lietvedība, jurisprudence, informācijas tehnoloģija. Mūsu komanda ir atvērta jauniem izaicinājumiem un idejām un var izveidot arī individuālu kursu programmu gan individuāliem klientiem, gan uzņēmumiem.

Angļu valoda – jauni izaicinājumi un iespējas

Angļu valodas zināšanu līmeņa uzlabošana ne tikai paaugstinās tavu konkurētspēju darba tirgū, bet arī paplašinās redzesloku, ļaus dibināt starptautiskus kontaktus un iepazīt jaunus cilvēkus, kā arī lieti noderēs dažādu citu zināšanu apguvē. Angļu valodā pieejami plaši informācijas resursi, un tā ir starptautiskā tūrisma valoda, kas paglābs teju jebkurā ceļojumā.

Apgūstot angļu valodu, tu iegūsi arī plašu un daudzveidīgu izklaides un kultūras pieejamību, vairs nepaļaujoties uz subtitriem vai tulkošanas lietotnēm. Liela daļa pasaules līderu mediju ir angļu valodā – gan ikdienas ziņas un pētnieciski raksti, gan izdevumi, kas veltīti konkrētai jomai vai nozarei: mākslai, modei, auto, sportam, zinātnei, medicīnai utt. Tāpat arī neskaitāmas lietotnes, raidieraksti, youtube kanāli, sociālo tīklu konti, grāmatas, komiksi… Lai arī kas būtu tavā interešu lokā, angļu valodas zināšanas pavērs daudz plašākas iespējas informācijas pieejamībai.