Svešvalodas metodiķa (speciālista) dalība darba pārrunās

Home / Svešvalodas metodiķa (speciālista) dalība darba pārrunās

Palīdz jums sagatavot īpašus ar jūsu darba specifiku saistītus jautājumus un pārbaudīt kandidātu nozares terminoloģijas zināšanas. Pārrunu laikā tiek izspēlētas dažādas ar darba nozari saistītas problēmsituācijas, kuru laikā darba devējs var izvērtēt gan pretendenta atbilstību amatam, gan viņa/viņas reakciju stresa un situācijās.

Svešvalodas speciālists piedalās tikai tajā darba pārrunu daļā, kurā tiek pārbaudītas pretendenta valodu zināšanas. Testēšanai nepieciešamais laiks ir 15–20 minūtes, kuru laikā tiek:

  • uzdoti vairāki vispārīgi jautājumi, atkarībā no pretendenta atbilžu kvalitātes jautājumu sarežģītības līmenis tiek palielināts;
  • uzdoti 3–5 specifiski ar nozari saistīti jautājumi, kas pirms pārrunām ir saskaņoti ar pasūtītāju;
  • izspēlētas 3 problēmsituācijas, kas izstrādātas un saskaņotas kopā ar pasūtītāju.

Svešvalodu zināšanu pārbaude var tikt organizēta blokā vairākiem pretendentiem pēc kārtas pasūtītāja klātbūtnē vai bez tās.

Pasūtītājs pēc svešvalodu zināšanu pārbaudes saņem aizpildītu veidlapu, kur sniegts vērtējums trīs sadaļās: vispārīgās un specifiskās svešvalodu zināšanas un problēmsituāciju risināšana. Veidlapā pieejamas arī speciālista piezīmes un kopējais pretendenta svešvalodu zināšanu vērtējums.

Piedāvājums spēkā angļu, čehu, franču, itāļu, krievu, latviešu, norvēģu, poļu, spāņu, vācu un zviedru valodai. Pēc pieprasījuma pakalpojums pieejams arī citu valodu zināšanu pārbaudei.

Nepieciešamības gadījumā pasūtītājam var tikt nodrošināts arī svešvalodu zināšanu audits, kas nosaka pretendentu zināšanu līmeni šādās kompetencēs: gramatikas lietojums, sapratne (klausīšanās un lasīšana), rakstīšana un runāšana (dialogs un monologs).

Cik maksā svešvalodas metodiķa (speciālista) dalība darba pārrunās?

Sazinieties ar mums!