Specializētās svešvalodu nodarbības un semināri

Home / UZŅĒMUMIEM / Specializētās svešvalodu nodarbības un semināri

Jūsu uzņēmumam specializētās svešvalodu nodarbības un semināri būs īpaši piemēroti, ja:

 • darbiniekiem ir jāspēj pārliecinoši un profesionāli prezentēt uzņēmumu svešvalodā;
 • uzņēmuma sanāksmēs bieži ir jārunā svešvalodā, un tas rada darbiniekiem papildu nedrošības sajūtu, traucē koncentrēties uz detaļām;
 • darbiniekiem ir jāstrādā ar specializēto literatūru svešvalodā;
 • nepieciešams izkopt darbinieku vārdu krājumu svešvalodā finanšu, banku, ekonomikas, apdrošināšanas, medicīnas, jurisprudences, mārketinga, enerģētikas, loģistikas, mašīnbūves jomā;
 • bieži jādodas vizītēs pie ārvalstu biznesa partneriem.

Specializētās svešvalodu nodarbības un semināri veicinās jūsu karjeru un panākumus uzņēmējdarbībā, jo tās ir īpaši izstrādātas dažāda apjoma un profila mācību programmas dažādu nozaru speciālistu vajadzībām.

Skrivanek Baltic Valodu skola piedāvā šādas specializētās mācību programmas un seminārus, taču varam sagatavot arī īpaši jums pielāgotu mācību programmu, kā visefektīvāk pārvarēt valodas barjeru.

Cik maksā specializētās nodarbības un semināri? Sazinieties ar mums!

Lietišķās angļu valodas mācību programmas laikā studenti ar dialogu un interaktīvu vingrinājumu palīdzību apgūst lietišķo saraksti, biznesa etiķeti, trenējas prezentēt sevi un uzņēmumu, kā arī strādā ar vārdu krājumu, kā arī apgūst citas nepieciešamās prasmes.

Nodarbību saturs ir īpaši veidots, lai sagatavotu studentu dažādām praktiskām situācijām, piemēram, uzņēmuma produkta vai pakalpojuma prezentēšanai vai saviesīgām sarunām par uzņēmējdarbības tēmām pie vakariņu galda ar ārvalstu kolēģiem.

Vispārējās lietišķās angļu valodas mācību programmas ieteicamā intensitāte ir aptuveni 140 akadēmiskās stundas gadā, ja vēlaties apgūt vienu valodas līmeni, vai 70 akadēmiskās stundas gadā, ja vēlaties izkopt jau esošo valodas līmeni. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes.

Nodarbības tiks vadītas jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Mācību programma ir paredzēta uzņēmumu vadītājiem un citiem interesentiem, kuriem lietišķās krievu valodas zināšanas ir nepieciešamas uzņēmējdarbības paplašināšanai vai profesionālajai izaugsmei.

Lietišķās krievu valodas nodarbības tiek vadītas pēc Skrivanek Baltic Valodas skolas pasniedzējas Ludmilas Kotānes veidotās programmas. Vairāk par lietišķo krievu valodu varat lasīt arī Ludmilas Kotānes grāmatā „Biznesa krievu valoda”, kurā atradīsiet atbildes uz jautājumiem par to, kā veiksmīgi attīstīt savu uzņēmējdarbību, ja jūsu klienti un sadarbības partneri runā krievu valodā.

Uzsākot nodarbības, tiek noteikts katra studenta svešvalodas zināšanu līmenis, ko veic saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.

Studentu skaits grupā ir no trīs līdz astoņām personām. Vienas nodarbības ilgums – 90 minūtes (divas akadēmiskās stundas). Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes.

Apgūstot noteiktu valodas zināšanu līmeni un veiksmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, katrs students saņem sertifikātu.

Nodarbības tiks vadītas jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Lietišķās sarakstes angļu valodā mācību programma ir piemērota uzņēmuma speciālistiem un vadītājiem ar vidējām vai augstām angļu valodas priekšzināšanām, kuri vēlas pilnveidot lietišķās sarakstes prasmes.

Mācību programmas mērķis ir uzlabot sarakstes stilu un formu, veltot uzmanību precīzu vārdu savienojumu un izteicienu lietošanai, un kopējai rakstu valodas pareizībai dažādās jomās. Piedāvājam mācību programmā ietvert tikai jūsu uzņēmumā aktuālus lietišķās sarakstes jautājumus.

Lietišķās sarakstes angļu valodā mācību programmas ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat piecās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – desmit nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • vēstules ievads un uzruna;
 • dokumentu struktūra, to noformējums, datums un paraksts;
 • sarakstes etiķete, ieteikumi un tabu;
 • rakstīšana vairākiem adresātiem;
 • piezīmes un saīsinājumi;
 • cenu pieprasījums un piedāvājums;
 • atbildēšana un vēstules pārsūtīšana;
 • pretenzijas, to risināšana;
 • elektroniskā sarakste, citi sarakstes veidi;
 • iekšējie paziņojumi;
 • tikšanās organizēšana.

Angļu valodas programmu sarunu klubs „Spēles ar valodu” iesakām visiem, kuri vēlas pilnveidot un attīstīt runas prasmes svešvalodā, piedaloties interaktīvi izklaidējošās nodarbībās par aktuāliem un interesantiem tematiem. Nodarbībās pasniedzējs strādā ar interaktīvām mācību metodēm – iesaista dalībniekus lomu spēlēs, diskusijās pāros un grupās, trenē prezentācijas iemaņas, rīko aptaujas un viktorīnas, tiek spēlētas galda spēles, veidoti monologi un dialogi, tādējādi palīdzot apgūt plašāku vārdu krājuma praktisko lietojumu, idiomas un teikumu struktūras un aktīvu to izmantojumu ikdienišķās un formālās situācijās.

Sarunu kluba “Spēles ar valodu” angļu valodas nodarbības notiek ik trešdienu no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30 Valodu skolas telpās. Vienas nodarbības ilgums ir 90 minūtes jeb divas akadēmiskās stundas. Vietu skaits sarunu klubā ir ierobežots, ne vairāk par 12 cilvēkiem, tāpēc lūdzam savu dalību pieteikt savlaicīgi, zvanot uz tālruni 67218573 vai nosūtot e-pastu uz [email protected] ik trešdienu līdz plkst. 11.00.

Sarunu kluba “Spēles ar valodu” krievu valodas nodarbības notiek ik ceturtdienu no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.30 Valodu skolas telpās. Vienas nodarbības ilgums ir 90 minūtes jeb divas akadēmiskās stundas. Vietu skaits sarunu klubā ir ierobežots, ne vairāk par 12 cilvēkiem, tāpēc lūdzam savu dalību pieteikt savlaicīgi, zvanot uz tālruni 67218573 vai nosūtot e-pastu uz [email protected] ik ceturtdienu līdz plkst. 11.00.

Mēdz teikt, ka valodas kultūra ir domas kultūra. Kas skaidri domā, tas skaidri runā un raksta. Uzņēmumā lietotā valoda, darbinieku runas ieradumi netieši kļūst par tā vizītkarti. Šis seminārs ir kā aicinājums katram tā dalībniekam paraudzīties uz šķietami tik zināmās valodas lietojumu no malas.

Intensīvās un interaktīvās mācībās dalībnieki iegūs praktiskus ieteikumus, kā pilnveidot latviešu valodas lietojumu ikdienas darbā, turklāt – dažādos tā aspektos – rakstos, mutvārdos, kā arī veidojot mārketinga tekstus un lietišķo saraksti. Seminārs palīdzēs uzzināt par mūsdienās populārākajām kļūdām latviešu valodas lietojumā un saņemt ieteikumus par avotiem, kur smelties padomu šaubu brīžos.

Semināra pamattēmas

Elektroniskās sarakstes etiķete latviešu valodā

E-pastu rakstīšana ir mūsdienu globālās uzņēmējdarbības pasaules neatņemama daļa. Lai arī e-pasts ir vienkāršs, ērts un ātrs saziņas veids, tajā nedrīkst aizmirst par etiķetes pamatprincipiem, jo šādi veidojam priekšstatu par sevi un savu uzņēmumu, veicam darījumus un iegūstam noderīgus kontaktus. Seminārā tiek runāts par elektroniskās sarakstes etiķetes principiem latviešu valodā, un tā mērķis ir iepazīties ar e-pasta etiķetes attīstību un tendencēm, apgūt sarakstes paraugpraksi un pilnveidot e-pastu rakstīšanas prasmes latviešu valodā.

Sekmīgi nodots vēstījums jeb publiskā runa latviešu valodā

Lieliskas komunikācijas prasmes un spēja runāt publiski arvien biežāk kļūst par prasmi, ko sagaidām no potenciālajiem darbiniekiem un kas noder ikdienas procesos – vadot pārrunas, organizējot tikšanās, uzstājoties semināros un konferencēs, prezentējot savu uzņēmumu.

Latviešu valoda mārketinga tekstos

Kā radīt efektīvu mārketinga tekstu, kas ir viegli uztverams un nesamākslots? Dalībnieki gūs ieteikumus kā pareizi un lakoniski rakstīt tekstus tīmekļa vietnei, sociālajiem tīkliem, uzņēmuma brošūrām un emuāriem, arvien domājot par auditoriju jeb ziņas saņēmēju.

Semināra ilgums – četras stundas (240 minūtes) līdz astoņas stundas (480 minūtes), atkarībā no mācību satura, kas pielāgots jūsu uzņēmuma specifikai vai darbinieku profesionālajām prioritātēm.

Seminārs tiks vadīts jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Mūsdienās angļu valoda nu jau ir ikdiena, taču vai jūsu komanda ir gana spēcīga lietišķajos rakstos, publiskajā runā, etiķetē un nozares terminoloģijā? Ir taču tik patīkami atstāt labu iespaidu, tiekoties ar ārvalstu kolēģiem vai klientiem? Varbūt kolēģiem vienkārši nav pietiekami daudz iespēju runāt un praktizēt jau iegūtās angļu valodas zināšanas?

Ja darba un dzīves ritms liedz jums un jūsu kolēģiem apmeklēt klasiskos svešvalodu kursus, aicinām apmeklēt Skrivanek Baltic lietišķās angļu valodas „izdzīvošanas komplektu”.

Tas ir tikai vienas intensīvas mācību dienas kurss, kurā uzmanība tiek veltīta pašiem nozīmīgākajiem lietišķās valodas aspektiem. Piedāvājam izvēlēties vienu no diviem „izdzīvošanas komplekta” veidiem:

1) lietišķās angļu valodas „izdzīvošanas komplekts – SAZIŅA”:

 • lietišķā sarakste;
 • lietišķās tikšanās;
 • saziņa pa tālruni;
 • lietišķā etiķete.

2) lietišķās angļu valodas „izdzīvošanas komplekts – PREZENTĀCIJA”:

 • „tirgošanās”;
 • argumentēšana, konfliktu risināšana u. c.;
 • sevis un uzņēmuma prezentēšana.

Mācību kursa laikā tiks izspēlētas dažādas lomu spēlēs un pildīti praktiski uzdevumi, kuru laikā semināra dalībnieki iejutīsies gan klientu, gan darījumu partneru lomās. Tiks analizētas biežāk pieļautās kļūdas lietišķajā angļu valodā. Mācību kurss ir veidots tā, lai tā dalībniekiem būtu iespēja uzlabot visas četras valodas prasmes – runāšanu, klausīšanos, rakstīšanu un lasīšanu.

„Izdzīvošanas komplekts” ir lieliska iespēja praktizēt, „atsvaidzināt” un neaizmirst līdz šim uzkrātās zināšanas. Kurss arī uzlabos un papildinās izteicienu, formu un nozares vārdu krājumu svešvalodā.

„Izdzīvošanas komplekta” kurss ir piemērots interesentiem ar B1–C2 līmeņa angļu valodas priekšzināšanām (vairāk par valodu zināšanu līmeņiem)!

Mācību kurss tiks vadīts jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Ja jums vai jūsu darbiniekiem interesē angļu valodas lietojuma praktiskās nianses, kas zināmas tikai dzimtās valodas lietotājiem, aicinām apmeklēt šo aizraujošo semināru pie kāda no mūsu ārvalstu pedagogiem! Tajā, malkojot vīnu, varēsiet apgūt:

 • noderīgus un košus izteicienus britu vai amerikāņu angļu valodā;
 • interesantus piemērus par vārdu lietojumu britu un amerikāņu angļu valodā;
 • tipisko kļūdu skaidrojumu.

Pasākumu vadīs pasniedzējs, kuram angļu valoda ir dzimtā. Semināra gaisotni lieliski papildinās dažādi uzdevumi un mēlesmežģi, kurus arī turpmāk varēsiet lietot kā vingrinājumus pirms svarīgas sarunas vai publiskas uzstāšanās angļu valodā.

Semināra ilgums ir 180 minūtes, tajā piedalās piecu līdz desmit dalībnieku grupa ar B1 vai augstāku angļu valodas zināšanu līmeni.

Seminārs tiks vadīts jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Īpaša svešvalodas programma uzņēmumiem, kas vēlas motivēt darbiniekus un uzlabot svešvalodu zināšanas par savu uzņēmējdarbības nozari. Seminārnodarbības atšķiras ar to, ka saistošā veidā tiek apvienotas mācības ar konkrētas nozares terminoloģiju, praktiskajiem darbiem, lomu spēlēm un citiem interaktīviem elementiem. Iespējama arī audio ierakstu un seminārnodarbībās filmēto lomu spēļu video materiālu analīze.

Seminārnodarbību dalībnieku skaits ir līdz 12 viena uzņēmuma darbiniekiem. Grupās apvieno dalībniekus, kuru svešvalodas zināšanu līmeņi ir B1, B2, C1, C2.

Seminārnodarbības tiks vadītas jūsu uzņēmuma telpās Latvijā.

Piedāvājam:

 • pusdienas semināru (četras akadēmiskās stundas);
 • dienas semināru (septiņas akadēmiskās stundas).

Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes.

Piedāvājam sagatavot individuālu seminārnodarbību programmu tieši jūsu uzņēmumam, ņemot vērā nozares specifiku, kā arī kolēģu prioritātes saziņai svešvalodā.

Seminārnodarbību iespējamie temati:

 • etiķete;
 • finanses un grāmatvedība;
 • jurisprudence;
 • klientu apkalpošana;
 • lietišķā sarakste;
 • lietišķās sarunas;
 • mārketings un reklāma;
 • projektu vadība;
 • pārdošana pa tālruni;
 • vadība.

Darījumu pārrunu angļu valodā mācību programma ir piemērota uzņēmuma speciālistiem un vadītājiem ar vidējām vai augstām angļu valodas priekšzināšanām.

Mācību programmas mērķis ir efektīva darījumu pārrunu vadība svešvalodā un runas iemaņu uzlabošana.

Darījumu pārrunu angļu valodā mācību programmas ilgums ir 20 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat četrās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – piecās nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • sagatavošanās un izpēte;
 • tikšanās mērķis un iespējamie iebildumi;
 • sarunas plāns un secība;
 • etiķete;
 • viedokļa sagatavošana;
 • tiešā un netiešā komunikācija;
 • aktīvā klausīšanās un jautājumu veidi;
 • neparedzēti apstākļi un domstarpību mazināšana;
 • ierosinājumi, to apspriešana;
 • darbs ar iebildumiem, argumentācija;
 • sarunu noslēgšana un vienošanās.

Lietišķās angļu valodas banku un finanšu nozarē strādājošajiem mācību programma ir piemērota uzņēmumu finanšu ekspertiem, kuri vēlas atsvaidzināt vai uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Mācību programma ir piemērota dalībniekiem ar augstām valodas priekšzināšanām.

Mācību programmas mērķis ir pilnveidot ar finansēm un grāmatvedību saistīto terminoloģiju un frazeoloģiju, praktizēt dialogus par dažādiem finanšu instrumentiem un investīcijām.

Lietišķās angļu valodas banku un finanšu nozarē strādājošajiem mācību programmas ilgums ir 60 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat astoņās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – 15 nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • finanšu rādītāji;
 • valsts, uzņēmuma, iestādes budžets;
 • bankas un to piedāvājumi;
 • finanšu tirgus, investīcijas;
 • kreditori un debitori;
 • vērtspapīri;
 • valūtas, to kursi;
 • deflācija, inflācija;
 • ievads grāmatvedībā;
 • vietējie un starptautiskie maksājumi;
 • naudas plūsma, likviditāte;
 • starptautiskā tirdzniecība;
 • Eiropas Centrālā banka;
 • globalizācija, pasaules ekonomika.

Lietišķās angļu valodas starptautisku uzņēmumu vadītājiem mācību programma ir piemērota starptautisko uzņēmumu un korporāciju vadītājiem ar ļoti labu svešvalodas zināšanu līmeni.

Programma ir sagatavota ar mērķi attīstīt un efektīvi izmantot specifisku biznesa terminoloģiju un frazeoloģiju. Nodarbībās dalībnieki apgūst, kā sarunāties, ņemot vērā klienta kultūras atšķirības, kā prezentēt produktu vai pakalpojumu u.tml. Mācību programmā ietilpst arī uzņēmuma prezentācijas sagatavošana, ņemot vērā uzņēmējdarbības stratēģijas un attīstību.

Lietišķās angļu valodas starptautisku uzņēmumu vadītājiem mācību programmas ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat piecās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – desmit nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • uzņēmējdarbības stratēģija;
 • uzņēmuma struktūra;
 • korporatīvi sociālā atbildība pasaulē;
 • sociāli atbildīga uzņēmējdarbība;
 • informācijas tehnoloģijas;
 • mārketings;
 • aktuālās uzņēmējdarbības tendences pasaulē;
 • cilvēkresursi un darbinieku atlase;
 • starptautiskā attīstība;
 • starptautiska uzņēmuma vadība;
 • karjera ārzemēs;
 • līderība.

Lietišķās angļu valodas uzņēmumu vidējā līmeņa vadītājiem mācību programma ir piemērota vidējā līmeņa vadītājiem, kuriem ir vidējais valodas zināšanu līmenis.

Mācību programma izstrādāta ar mērķi nostiprināt un uzlabot komunikācijas iemaņas. Mācībās tiks aplūkoti finanšu jautājumi, tirgus izpēte, pārrunu vadība, starpkultūru sakari, iepirkumi un pārdošanas vadība. Varam izveidot īpaši jums pielāgotu mācību programmu.

Lietišķās angļu valodas uzņēmumu vidējā līmeņa vadītājiem mācību programmas ilgums ir 64 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat astoņās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – četros mēnešos. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • uzņēmuma vadība un struktūra;
 • sanāksmes, tikšanās un prezentācijas;
 • starpkultūru komunikācija;
 • uzņēmuma vērtības, mērķi un stratēģija;
 • cilvēkresursu vadība un personāla atlase;
 • ražošanas un pārdošanas vadība;
 • tehnoloģijas un materiāli;
 • darba drošība;
 • inovācijas un uzlabojumi;
 • laika plānošana;
 • vadības stili;
 • uzņēmējdarbība dažādās kultūrās.

Lietišķās angļu valodas sanāksmju un apspriežu vadītājiem mācību programma ir piemērota uzņēmuma speciālistiem un vadītājiem ar vidējām vai augstām angļu valodas priekšzināšanām.

Mācību programma izstrādāta ar mērķi uzlabot angļu valodas lietojumu, vadot sanāksmes un apspriedes. Lai auditorijas priekšā varētu justies pārliecinoši, studenti papildus apgūst publisko runu, darījumu pārrunu vadību un etiķeti.

Lietišķās angļu valodas sanāksmju un apspriežu vadītājiem mācību programmas ilgums ir 20 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat četrās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas 2 reizes nedēļā, tad – piecās nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • apspriedes sākums un t.s. „ledus laušanas” paņēmieni;
 • darījumu pārrunu vadība;
 • publiskā runa un etiķete;
 • vēstījuma prezentēšana;
 • dažādu jautājumu veidu izmantošana;
 • informācijas noskaidrošana un precizēšana;
 • darbs ar iebildumiem;
 • argumentēšana un iedvesmošana;
 • uzdevumu deleģēšana;
 • vienošanās un kompromisa lēmumi;
 • sanāksmes nobeigums, secinājumi.

Angļu valodas lietvežiem un biroja administratoriem mācību programma ir piemērota uzņēmuma sekretāriem, lietvežiem un citiem administratīvo nodaļu darbiniekiem ar vidējām angļu valodas zināšanām.

Mācību programma izstrādāta ar mērķi palīdzēt uzņēmumu un iestāžu lietvežiem, sekretāriem un administratoriem sagatavot dokumentus angļu valodā, atbildēt pa tālruni; sazināties ar klientiem un sagatavot ziņojumus un atskaites.

Angļu valodas lietvežiem un biroju administratoriem mācību programmas ilgums ir 30 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat piecās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – astoņās nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • apmeklētāja sagaidīšana;
 • vienošanās par tikšanos, tās atcelšana vai pārcelšana;
 • dokumentu noformēšana un sagatavošana (protokoli, tabulas, grafiki);
 • etiķete;
 • tālruņa sarunas;
 • darbs ar klientiem un piegādātājiem;
 • problēmu risināšana;
 • neformālās sarunas un small talk;
 • sanāksmju koordinēšana.

Angļu valodas mārketinga speciālistiem mācību programma ir piemērota mārketingā strādājošajiem ar vidējām vai augstām svešvalodas priekšzināšanām, kuri vēlas uzlabot valodas zināšanas attiecīgajā jomā.

Programma sagatavota tā, lai ļautu pilnveidot vārdu krājumu un frazeoloģiju mārketinga jomā, kā arī sekmēt tā efektīvu izmantojumu uzņēmuma darbā.

Angļu valodas mārketinga speciālistiem mācību programmas ilgums ir 40 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat piecās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – desmit nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • mārketinga mērķi un budžets;
 • mārketinga un pārdošanas kampaņas;
 • stratēģija, plāns un tirgus izpēte;
 • produkti un pakalpojumi;
 • zīmols, stila grāmata;
 • cenu politika;
 • patērētāji;
 • mārketinga instrumenti un risinājumi;
 • pārdošana, tās atbalsts;
 • rezultātu analīze.

Angļu valodas personālvadības un personāla atlases speciālistiem mācību programma ir piemērota dalībniekiem ar vidējām vai augstām angļu valodas priekšzināšanām.

Mācību programmas mērķis ir uzlabot nozarē izmantoto vārdu krājumu un frazeoloģijas izmantojumu.

Angļu valodas personālvadības un personāla atlases speciālistiem mācību programma ilgst 20 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat četrās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – piecās nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • amatu apraksti un profesijas;
 • personāla atlase;
 • lietišķā saziņa un tikšanās;
 • darbinieku kompetence;
 • darba attiecību veidi;
 • motivācijas sistēmas, atalgojums;
 • darba vide;
 • tālākizglītība un profesionālā izaugsme;
 • saliedēšana un kolektīva pilnveide;
 • laika plānošana;
 • stresa menedžments.

Angļu valodas gidiem un tūrisma jomas speciālistiem mācību programma ir piemērota tūrisma un viesmīlības jomā strādājošajiem speciālistiem ar vidējām un augstām valodas priekšzināšanām.

Mācību programmas izstrādāta ar mērķi pilnveidot nozares terminoloģiju un frazeoloģiju, lai profesionāli strādātu ar tūristiem Latvijā un ārvalstīs.

Programmas ilgums ir 60 akadēmiskās stundas. Viena akadēmiskā stunda ir 45 minūtes. To var apgūt pat astoņās dienās! Taču, ja mācību biežums ir 2 akadēmiskās stundas divas reizes nedēļā, tad – 15 nedēļās. Kursa beigās studenti saņem sertifikātu par tā absolvēšanu.

Mācību tēmas:

 • ceļojumu veidi;
 • naktsmītnes un viesnīcas rezervācija;
 • transports;
 • ēdināšana;
 • lietišķā sarakste un tikšanās;
 • maksājuma veidi;
 • apskates objekti, ekskursijas;
 • aktīvā atpūta un citi brīvā laika pavadīšanas veidi;
 • problēmas un to risināšana.